donderdag 23 mei 2019

maandag 21 januari 2019

Nieuwsbrief 2 - januari 2019

Beter in Wonen
In de eerste NieuwsBrief hebben we Beter in Wonen aan u voorgesteld. Ook las u dat wij plannen maken om uw woning en die van uw buren energiezuiniger te maken. In deze tweede NieuwsBrief informeer ik u over de inspecties, de planning en meer.

Inspecties

Uw energielabel en asbestinventarisatie

In 2018 zijn er al twee verschillende inspecties gedaan in uw woning. Tijdens de eerste inspectie werd het energielabel van uw woning bepaald, tijdens de tweede inspectie werd er een asbestinventarisatie uitgevoerd.

Bouwtechnische inspectie

Wij willen graag een goed beeld krijgen van uw woning. Daarom is er nog een bouwtechnische inspectie nodig. Bij een paar woningen is ook deze inspectie al uitgevoerd, bij de meeste woningen nog niet. Tijdens de inspectie kijken de inspecteurs in iedere ruimte van uw woning en maken mogelijk foto’s. U hoeft niets voor te bereiden of op te ruimen voor de bouwkundige inspectie. De inspecteurs starten week 5 (vanaf 28 januari 2019) in uw buurt. De inspectie duurt ongeveer 45 minuten tot een uur.

Als u niet thuis bent ontvangt u een kaartje van de inspecteur in de brievenbus met een terugbelverzoek. Wij maken graag voor een later moment een afspraak met u.
De inspecteurs zijn alleen voor de inspectie in uw woning. Zij geven geen inhoudelijke informatie over de werkzaamheden.
De bouwkundige inspectie wordt uitgevoerd door Projectburo Rijnland b.v. U mag hen altijd vragen om een legitimatiebewijs.

Wat vindt u belangrijk?

In mei 2018 is Beter in Wonen bij een aantal bewoners langsgegaan om te luisteren of zij verbeterpunten hebben voor hun woning.

Tocht bij ramen en deuren

Meerdere bewoners gaven aan last te hebben van tocht langs ramen en deuren. Dit pakt Beter in Wonen graag aan.

Veiligheid

Een aantal bewoners vertelde dat de inbraakveiligheid van bijvoorbeeld ramen en deuren verbeterd kan worden. Ook dit pakt Beter in Wonen aan.

Planning
De plannen worden op dit moment verder uitgewerkt door Beter in Wonen en QuaWonen, en afgestemd met de KlankbordGroep.
Vervolgens organiseert Beter in Wonen een InformatieBijeenkomst waarin we de plannen graag met u delen. U ontvangt hiervoor een aparte uitnodiging.
De werkzaamheden gaan alleen door als 70% van de bewoners instemt met de plannen. De start van de werkzaamheden is hiervan afhankelijk.

Projectleider Beter in Wonen
Eerder heeft u misschien contact gehad met mijn collega Floor Hendriks. Vanaf nu ben ik, Liza Collignon, uw nieuwe contactpersoon. U kunt bij mij terecht voor vragen en opmerkingen voor-, tijdens-, en na de werkzaamheden. Ik help u graag verder!

Meer informatie?
Op onze website leest u het laatste nieuws: www.beterinwonen.nl/melodie.
U kunt u aanmelden op deze website. Zodra wij een nieuw bericht plaatsen, krijgt u hierover een e-mail. Zo blijft u gemakkelijk op de hoogte!

Vragen?
Heeft u na het lezen van deze Nieuwsbrief vragen? Neem dan contact met mij op via melodie@beterinwonen.nl, of via het telefoonnummer 06 81 88 06 37.
Samen gaan wij aan de slag voor een betere woning; meer comfort én met een lagere energierekening.

Met vriendelijke groet,
Liza Collignon
Beter in Wonen
maandag 17 september 2018

Asbestinventarisatie

Beste bewoner(s), 

In maart bent u geïnformeerd dat Beter in Wonen in opdracht van QuaWonen plannen maakt voor uw woning. Voordat Beter in Wonen verder kan met de plannen voor onderhoud en energie besparende maatregelen aan uw woning, laten wij een asbestinventarisatie uitvoeren. De asbestinventarisatie wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf, SGS Search. In de brief die u vandaag ontvangt en op deze website leest u meer over de asbestinventarisatie in uw woning.

Wat betekent dit voor u?
SGS Search inventariseert of er asbesthoudend materiaal in uw woning aanwezig is. Voor de asbestinventarisatie heeft de inspecteur toegang nodig tot alle ruimtes van uw woning. Hij kijkt ook in de kruipruimte. Het is niet nodig uw woning van tevoren op te ruimen. 

·         De asbestinventarisatie duurt ongeveer 30 minuten. 

·         De inspecteur heet Dennis van der Sluis. U mag hem vragen om zijn legitimatie.

Wanneer kunt u SGS Search verwachten?
Vanaf woensdag 19 september tot en met dinsdag 2 oktober 2018, tussen 08:30 uur en 15:00 uur.
SGS Search belt bij u aan voor het uitvoeren van de asbestinventarisatie. Mocht u niet thuis zijn, dan komen zij op een later moment bij u terug.

Niet thuis?
Dan ontvangt u een briefje van SGS Search in de brievenbus met het verzoek een afspraak met hen te maken.

Waarom een asbestinventarisatie?
In de tijd dat uw woning werd gebouwd was het toepassen van asbest heel gebruikelijk. Inmiddels kennen we de risico’s hiervan. Asbest kan geen kwaad, zolang wij er niet aankomen. Voordat Beter in Wonen start met de werkzaamheden aan uw woning, moeten we daarom precies weten of en zo ja waar zich asbesthoudend materiaal bevindt.
Is er asbesthoudend materiaal aanwezig in uw woning? Dan zorgen wij dat we er met de uitvoering van de werkzaamheden veilig en volgens de voorschriften mee omgaan.
Alvast vriendelijk bedankt voor uw medewerking.

Vragen?
Heeft u na het lezen van deze brief vragen? Neem dan contact met mij op via info@beterinwonen.nl, of via het telefoonnummer 06 81 88 06 37. Kijk ook op
www.beterinwonenmelodie.nl voor meer informatie.

Met vriendelijke groet,
Floor Hendriks
Beter in Wonen

donderdag 31 mei 2018

Bedankt voor uw medewerking

Begin mei is Erik Bek of Michel Deelen bij u langs geweest om het energielabel van uw woning te bepalen. Deze gebruiken we om verder te komen in de plannen. We bedanken u hartelijk voor uw medewerking! 

Op dit moment zijn we aan het voorbereiden op de plannen. Zodra er meer informatie is, dan laten we het u weten. Heeft u vragen? Bel ons dan gerust.


donderdag 1 maart 2018

NieuwsBrief 1

Beter in Wonen
Deze week ontving u van QuaWonen een brief waarin Beter in Wonen werd voorgesteld. Beter in Wonen heeft al voor 276 woningen van QuaWonen OnderhoudsWerkzaamheden uitgevoerd in combinatie met Energiebesparende Maatregelen. Samen gaan wij nu aan de slag met uw woning.

Contact met Beter in Wonen
Voor vragen en opmerkingen over dit project neemt u géén contact op met QuaWonen, maar met Beter in Wonen. U kunt ons bereiken per e-mail en per telefoon.

Beter in Wonen houdt u op de hoogte via de NieuwsBrief en via de website www.beterinwonenmelodie.nl. In deze 1e NieuwsBrief leest u meer over de inspecties, de planning en de KlankbordGroep.

De Planning
Inspecties
In het voorjaar gaan wij uw woning inspecteren. Onze specialisten voeren inspecties uit op verschillende onderdelen aan de binnen- en buitenzijde van uw woning. Zo kijken zij naar de bouwkundige staat, maar ook naar het energielabel en de technische installaties. Wanneer gaan wij bij uw woning inspecties uitvoeren? We laten u dit op tijd weten via een brief. Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking.

Het plan
De resultaten van de inspecties hebben wij nodig om tot een plan te komen. In dat plan worden OnderhoudsWerkzaamheden gecombineerd met Energiebesparende Maatregelen. Het doel is dat uw woning naar een beter energielabel gaat, waarbij u gaat besparen op uw energiekosten en meer wooncomfort ervaart.

Informatie voor u
Wij delen onze plannen met u tijdens de InformatieBijeenkomst. De uitnodiging voor deze InformatieBijeenkomst ontvangt later per post (medio 2018). Ná de InformatieBijeenkomst ontvangt u de BewonersMap. In deze map kunt u alle informatie nog eens goed nalezen. Alle NieuwsBrieven hebben vier gaatjes, zodat u straks alles kunt bewaren in uw BewonersMap.

Welke woningen?
De plannen voor de OnderhoudsWerkzaamheden en Energiebesparende Maatregelen zijn voor enkele woningblokken gelegen aan Melodie en Staccato te Krimpen aan den IJssel. Voor het gemak noemen we het project Melodie. Het gaat om de volgende blokken:
Melodie 1 t/m 55 oneven
Melodie 2 t/m 44 even
Staccato 2 t/m 56 even

KlankbordGroep & uw wensen
Beter in Wonen en QuaWonen betrekken u graag bij de voorbereidingen van onze plannen. Daarom richten wij een KlankbordGroep op. Deze groep bestaat uit buurtbewoners die samen met Beter in Wonen de plannen bespreken. Wilt u plaatsnemen in de KlankbordGroep? Stuur dan een e-mail of bel naar Beter in Wonen om u aan te melden.

Wij behandelen uw ideeën en wensen tijdens de KlankbordGroepvergaderingen en kijken naar de haalbaarheid hiervan.
Kunt u niet plaatsnemen in de KlankbordGroep, maar heeft u wel ideeën of wensen? Stuur dan een e-mail naar info@beterinwonen.nl.

Meer informatie
Op onze website leest u het laatste nieuws: www.beterinwonenmelodie.nl.
U kunt zich aanmelden op deze website. Zodra wij een nieuw bericht plaatsen, krijgt u hierover een e-mail. Zo blijft u makkelijk op de hoogte!

Vragen?
Heeft u na het lezen van deze NieuwsBrief vragen? Neem dan contact met mij op via info@beterinwonen.nl, of via het telefoonnummer 06 81 88 06 37.

Samen gaan wij aan de slag voor een betere woning; meer comfort én met een lagere energierekening.

Met vriendelijke groet,

Mirre Andringa
Beter in Wonen

Welkom

Welkom op de website van Beter in Wonen Melodie. Op deze website kunt u alle informatie vinden over het project.