Nieuwsbrief 6

Beter in Wonen Melodie 
Door het coronavirus verandert de planning van de laatste werkzaamheden. Dit is een uitzonderlijke situatie en we hopen op uw begrip.
In deze NieuwsBrief leest u welke werkzaamheden wél doorgaan en welke niet. We weten niet wanneer de situatie verbetert. We houden u zo goed mogelijk op de hoogte van wijzigingen.

De voorlopige planning
Werkzaamheden waarvoor wij bij u thuis moeten zijn gaan niet door.
  • Bij blok 14 en 15 stonden afspraken ingepland voor vloerisolatie. Deze afspraken hebben wij afgebeld.
  • Bij blok 15 moet bij twee woningen een scheur in de deur worden hersteld. Dit wordt opgepakt zodra de situatie verbetert.
  • Opleverafspraken zijn uitgesteld. In overleg met u bekijken we wanneer we dit samen kunnen voortzetten. 
Voor álle afspraken geldt dat we dit weer oppakken zodra de situatie het toe laat. Dit doen we in goed overleg met elkaar en met u.

Alle buitenwerkzaamheden gaan gedeeltelijk door tot in ieder geval volgende week:
  • Blok 13 staat nog in de steigers. Als er voldoende werklieden zijn dan worden deze nog afgebouwd.
  • De gevels van Blok 14 en 15 krijgen nog steenstrips. Hiervoor zijn we ook afhankelijk van de werklieden. Een aantal werklieden komen uit Polen. Zij hebben aangegeven naar Polen te gaan om bij hun familie te kunnen zijn.
Wat betekent dit?
  • Dit betekent dat we mogelijk minder, of helemaal geen werklieden hebben om het steenstrippen af te maken. Maakt u zich geen zorgen, een muur zonder steenstrips is goed beschermd. De isolatie is waterdicht.
  • Om het steenstrippen af te maken zijn steigers nodig. De steigers blijven daarom voorlopig staan. Hoe lang is dus nog onduidelijk. We houden u op de hoogte.
  • Pas als de steigers zijn afgebouwd, kunnen we de luifels van blok 15 en zonwering teruggehangen en de tuinen herstellen.
Heeft u nog vragen?  
Heeft u na het lezen van deze Nieuwsbrief nog vragen? Neem dan contact met ons op via melodie@beterinwonen.nl 
Of bel: 010- 7660410

Vriendelijke groet, 
Ilse van Zijl & Sofie Kestens