maandag 17 september 2018

Asbestinventarisatie

Beste bewoner(s), 

In maart bent u geïnformeerd dat Beter in Wonen in opdracht van QuaWonen plannen maakt voor uw woning. Voordat Beter in Wonen verder kan met de plannen voor onderhoud en energie besparende maatregelen aan uw woning, laten wij een asbestinventarisatie uitvoeren. De asbestinventarisatie wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf, SGS Search. In de brief die u vandaag ontvangt en op deze website leest u meer over de asbestinventarisatie in uw woning.

Wat betekent dit voor u?
SGS Search inventariseert of er asbesthoudend materiaal in uw woning aanwezig is. Voor de asbestinventarisatie heeft de inspecteur toegang nodig tot alle ruimtes van uw woning. Hij kijkt ook in de kruipruimte. Het is niet nodig uw woning van tevoren op te ruimen. 

·         De asbestinventarisatie duurt ongeveer 30 minuten. 

·         De inspecteur heet Dennis van der Sluis. U mag hem vragen om zijn legitimatie.

Wanneer kunt u SGS Search verwachten?
Vanaf woensdag 19 september tot en met dinsdag 2 oktober 2018, tussen 08:30 uur en 15:00 uur.
SGS Search belt bij u aan voor het uitvoeren van de asbestinventarisatie. Mocht u niet thuis zijn, dan komen zij op een later moment bij u terug.

Niet thuis?
Dan ontvangt u een briefje van SGS Search in de brievenbus met het verzoek een afspraak met hen te maken.


Waarom een asbestinventarisatie?
In de tijd dat uw woning werd gebouwd was het toepassen van asbest heel gebruikelijk. Inmiddels kennen we de risico’s hiervan. Asbest kan geen kwaad, zolang wij er niet aankomen. Voordat Beter in Wonen start met de werkzaamheden aan uw woning, moeten we daarom precies weten of en zo ja waar zich asbesthoudend materiaal bevindt.
Is er asbesthoudend materiaal aanwezig in uw woning? Dan zorgen wij dat we er met de uitvoering van de werkzaamheden veilig en volgens de voorschriften mee omgaan.
Alvast vriendelijk bedankt voor uw medewerking.

Vragen?
Heeft u na het lezen van deze brief vragen? Neem dan contact met mij op via info@beterinwonen.nl, of via het telefoonnummer 010-7660410. Kijk ook op
www.beterinwonenmelodie.nl voor meer informatie.

Met vriendelijke groet,
Floor Hendriks
Beter in Wonen